Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp

(HQ Online)- Ngày 16/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch 1239 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Nhiều vụ sản xuất phân bón giả, kém chất lượng đã được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về tình hình buôn lậu và sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, trước khi Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật có hiệu lực, thì các thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu có yêu cầu phải kiểm tra chất lượng, nếu không đạt thì vẫn được nhập khẩu vào Việt Nam để tái chế hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, kể từ khi Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật có hiệu lực 100% thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu đều phải kiểm tra và chỉ những thuốc đạt chất lượng mới được nhập khẩu vào Việt Nam, loại nào không đạt chất lượng sẽ phải buộc tái xuất hoặc tiêu hủy. Nhờ đó các hành vi vi phạm về thuốc bảo vệ thực vật đã giảm đi đáng kể.

Về tình hình triển khai thực hiện kiểm tra, kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật trong những năm vừa qua đã có những chuyển biến rõ rệt. Cụ thể, trong năm 2016, theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật đã phát hiện hơn  50 vụ việc vi phạm và trong đó đã thu giữ được hơn 7 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, hàng giả. Đáng chú ý, trong năm 2017, số lượng vụ việc được phát hiện đã giảm cả về số vụ và khối lượng, cụ thể chỉ phát hiện có 1,7 tấn thuốc bảo vệ thực vật giả, chất lượng kém, nhập lậu.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, một số địa phương và cơ quan chức năng đã phát hiện phương thức, thủ đoạn mới trong sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng.

Vì vậy, nhằm thống nhất triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, tại buổi làm việc, Cục Bảo vệ thực vật và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng đã bàn về những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan chức năng trong triển khai thực hiện quy định của pháp luật (Luật Bảo vệ, kiểm dịch thực vật, Nghị định số 108, Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1239 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chỉ thị số 3606 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…).

Đồng thời các đơn vị này cũng đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1239 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thời gian tới và trao đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng thời gian gần đây.

Xuân Thảo  (Nguồn Báo Hải Quan )

 

780 views