Sản phẩm trồng trọt nhập khẩu có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT?

(HQ Online) – Trước đề nghị của Công ty TNHH Eco Footprint liên quan đến thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt NK, cơ quan Hải quan đã nhanh chóng có hướng dẫn cụ thể.

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định : “1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu NK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

 

0732mg-3809

Ảnh minh hoạ.

 

Theo đó, Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp, các mặt hàng vỏ thông, mùn dừa, mùn sơ dừa, than bùn rêu rớn… do Công ty TNHH Eco Footprint NK nếu được xác định là sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tuy nhiên, nếu trường hợp, các mặt hàng vỏ thông, mùn dừa, mùn sơ dừa, than bùn rêu rớn… được xác định là sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Nụ Bùi  ( Theo nguồn báo hải quan  11:34 | 14/03/2021)
Link: https://haiquanonline.com.vn/san-pham-trong-trot-nhap-khau-co-thuoc-doi-tuong-chiu-thue-gtgt-142471.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

284 views