Rà soát sửa đổi bảng mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS/VCIS

Thứ Ba, 10/05/2016 12:00 GMT+7

(HQ Online)- Cơ quan Hải quan đang thực hiện rà soát, sửa đổi bảng mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS/VCIS để phù hợp với thực tế, tháo gỡ những bất cập hiện nay.

IMG6509 HQ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

 

Trước đó để thực hiện thống nhất việc khai báo đối với chỉ tiêu mã loại hình trên hệ thống VNACCS/VCIS cũng như mã loại hình khi thực hiện thủ tục khai trên tờ khai hải quan giấy khi triển khai theo quy định của Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn, Tổng cục Hải quan đã ban hành bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng, ngày 1-4-2015.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số đơn vị hải quan địa phương đã phản ánh còn một số vướng mặc trong việc khai báo hải quan.

Chẳng hạn, Cục Hải quan Hà Nội phản ánh trường hợp các DN chế xuất NK nguyên liệu tiêu hao như dầu, mỡ… DN đang thực hiện áp mã loại hình A12, tuy nhiên theo hướng dẫn tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 1-4-2015 thì loại hình A12 được hiểu là sử dụng đối với trường hợp DN NK hàng hóa để phục vụ tiêu dùng trực tiếp.

Hay trường hợp hàng hóa NK đưa vào phục vụ cho cửa hàng miễn thuế sử dụng mã G13 tại bảng mã loại hình, chưa có mã khai báo riêng để phân biệt với các loại hình tạm nhập tái xuất khác.

Cục Hải quan TP. HCM cho biết theo bảng mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS hiện không có mã riêng cho loại hình XNK tại chỗ. Dẫn đến khó khăn trong việc thu nộp lễ phí hải quan trên chương trình kế toán tập trung; xác nhận qua khu vực giám sát. Từ đó phát sinh thêm công việc rà soát, xóa lệ phí đối với tờ khai không phải nộp lệ phí theo Thông tư 172/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và khó khăn trong việc xem xét hủy, hoàn thuế…

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, hiện tại đơn vị đã hoàn thiện việc rà soát những vấn đề, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện bảng mãng loại hình XNK trên hệ thống VNACCS/VCIS và hoàn thiện dự thảo bảng mã sửa đổi.

Dự thảo bảng mã loại hình XNK đã được xây dựng bổ sung những kiến nghị của hải quan địa phương; đồng thời phù hợp với những thay đổi của Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi. Bảng mã sửa đổi có 22 mã loại hình NK và 16 mã loại hình XK.

Ví dụ như: Mã A11-Nhập kinh doanh tiêu dùng – sử dụng trong trường hợp DN NK hàng hóa bao gồm cả trường hợp DN nội địa nhập hàng hóa từ khu phi thuế quan, DN chế xuất hoặc nhập kinh doanh tại chỗ để tiêu dùng, kinh doanh thương mại đơn thuần, trừ trường hợp DN NK theo quyền kinh doanh hàng hóa trực tiếp của DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Mã A31 – Nhập khẩu hàng XK bị trả lại – sử dụng trong trường hợp hàng XK bị trả lại gồm trả lại để tiêu thụ nội địa, tiêu hủy của các loại hình xuất kinh doanh, xuất sản phẩm gia công, xuất sản phẩm sản xuất XK, xuất sản phẩm của DN chế xuất.

Mã B13 – XK hàng đã NK – sử dụng trong trường hợp: Hàng NK của các loại hình phải trả lại (gồm tái xuất để trả lại cho khách hàng nước ngoài; tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất bào khu phi thuế quan); XK hàng hóa có nguyền gốc NK nhưng được mua lại từ DN nội địa; hàng hóa là nguyên phụ liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công xuất trả bên đặt gia công ở nước ngoài; hàng hóa là máy móc, thiết bị của DN chế xuất, máy móc, thiết bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài…

N.Linh
(Nguồn:http://www.baohaiquan.vn/Pages/Ra-soat-sua-doi-bang-ma-loai-hinh-XNK-tren-he-thong-VNACCS-VCIS.aspx)

1440 views