Quy định xác nhận của cơ quan Hải quan đối với hàng tạm nhập, tái xuất

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện việc xác nhận báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép tạm nhập, tái xuất của DN, nhằm thống nhất thực hiện quy định tại Thông tư 11/2017/TT-BTC của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

CBCC Chi cục Hải quan Chi Ma kiểm tra hàng hóa kinh doanh theo loại hình TNTX. Ảnh: H.Nụ.

Theo đó, trường hợp DN chỉ làm thủ tục tạm nhập tại một chi cục thì chi cục thực hiện, kiểm tra, xác nhận báo cáo của DN.

Trường hợp DN làm thủ tục tạm nhập tại nhiều chi cục thuộc cùng cục hải quan tỉnh, thành phố thì cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ báo cáo của các chi cục hải quan thực hiện thủ tục tạm nhập để thực hiện kiểm tra, xác nhận báo cáo của DN.

Trường hợp DN làm thủ tục tạm nhập tại nhiều cục hải quan tỉnh, thành phố thì Tổng cục Hải quan căn cứ báo cáo của các cục hải quan tỉnh, thành phố để thực hiện việc kiểm tra, xác nhận báo cáo của DN.

N.Linh ( Theo nguồn báo Hải Quan )

 

784 views