Quy định nhận quà biếu tặng là thiết bị y tế

(HQ Online)- Báo Hải quan nhận được câu hỏi của bạn đọc hỏi về các loại thuế cần phải nộp khi mua một sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế. Ví dụ là một máy Xray cầm tay trị giá 700 USD, khi chuyển về Việt Nam tới địa chỉ nhà riêng thì có cần đến cơ quan nào để làm thủ tục và các mức thuế phải trả là bao nhiêu? Trường hợp có người thân ở nước ngoài mua giúp rồi gửi về Việt Nam theo quà biếu hoặc xách tay thì tôi có phải làm thủ tục hay chịu thêm chi phí thuế nào khác?

Ảnh minh họa.

Liên quan đến câu hỏi của bạn đọc, Tổ tư vấn Báo Hải quan xin tư vấn như sau: Vấn đề miễn thuế đối với hàng hóa xách tay được quy định cụ thể tại Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, theo đó:

Quà biếu, quà tặng được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp quà biếu, quà tặng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, định mức miễn thuế: Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm.

Hồ sơ miễn thuế bao gồm: Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan; Người nhận quà tặng là cá nhân có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là quà biếu, tặng; các thông tin về tên, địa chỉ người tặng, người nhận quà biếu, tặng ở nước ngoài và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.

Trường hợp hàng hóa của bạn đọc nêu sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế nên sẽ chịu sự quản lý theo quy định về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế quy định tại Thông tư Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Để xác định trị giá hải quan, do bạn đọc không nêu rõ sản phẩm, thương hiệu của hàng hóa, nên tổ tư vấn không thể trả lời cụ thể tổng trị giá hải quan của số lượng hàng hóa đó. Nếu hàng hóa của bạn đọc vượt quy định sẽ phải nộp thuế trên số hàng hóa vượt.

Trên đây là quy định về trường hợp miễn thuế đối với hàng hóa quà biếu quà tặng. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP .

Tổ tư vấn pháp luật

 

1393 views