Pin sạc có thuế NK 0%

(HQ Online)- Mặt hàng pin sạc Lithium (có thể sạc lại) để lưu trữ điện và cung cấp điện khi có yêu cầu thuộc nhóm 85.07, phân nhóm 8507.60 – Bằng ion liti, mã số 8507.60.90 – – Loại khác (thuế suất thuế NK 0%).
Ảnh minh họa.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Công ty cổ phần Điện ảnh Truyền hình về mã số của mặt hàng pin nhãn hiệu Lithium. Theo Tổng cục Hải quan, ngày 15/4/2015 Tổng cục đã có công văn số 3366/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa, tại điểm 2 công văn nêu trên đã giải thích về việc phân loại mặt hàng pin cho máy ảnh có thể sạc lại, được sử dụng để lưu trữ điện và cung cấp khi có yêu cầu, được phân loại như ắc quy điện, thuộc nhóm 85.07, mã số chi tiết tùy theo thành phần cấu tạo của pin, mô tả tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội phối hợp với Công ty xác định hàng hóa thực tế tại 3 tờ khai số 100363282240/A11/01B3 ngày 13/4/2015, số 100484714261/A11/01B3 ngày 21/7/2015, số 101270681300/A11/01B3 ngày 20/2/2017 làm thủ tục NK tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài – Cục Hải quan TP. Hà Nội, nếu được xác định là pin sạc Lithium (có thể sạc lại) để lưu trữ điện và cung cấp điện khi có yêu cầu thì thuộc nhóm 85.07, phân nhóm 8507.60 – Bằng ion liti, mã số 8507.60.90 – – Loại khác.

Hải Nam

 

1871 views