Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

Phí thẩm định đối với đồ chơi trẻ em là 650.000 đồng/lần thẩm định

Theo đó, cơ quan, tổ chức khi nộp hồ sơ cấp phép thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Dự thảo đề xuất mức thu phí như sau: Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh: 650.000 đồng/sản phẩm/lần thẩm định. Đối với đồ chơi trẻ em: 650.000 đồng/lần thẩm định.

Đối với máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng: Đối với 1 máy/lần thẩm định: 300.000 đồng/lần thẩm định. Đối với từ 2 máy trở lên/lần thẩm định: 500.000 đồng/lần thẩm định.

Đối với thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc: 500.000 đồng/lần thẩm định.

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu là tổ chức thu phí.

Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được, để trang trải chi phí phục vụ công việc thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

1252 views