PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN THEO HƯỚNG “VÙNG KINH TẾ MỞ”

Nhóm cảng biển số 5 theo quy hoạch sẽ hình thành ba cụm cảng chính là cụm cảng TP.HCM, Đồng Nai và BR-VT. Trong đó, khu vực cảng trên sông Cái Mép – Thị Vải được chú trọng phát triển thành cảng cửa ngõ quốc tế, đồng thời là động lực phát triển kinh tế cho cả vùng kinh tế động lực phía Nam. Như vậy, việc tập trung nguồn vốn ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển của các dự án trọng điểm, có tính bản lề, có tính đột phá nhằm hình thành cảng nước sâu, có khả năng hình thành tuyến vận tải biển xa kết hợp thực hiện vai trò trung chuyển quốc tế như Cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vải, luồng cho tàu biển trọng tải lớn đang là vấn đề quan trọng, có tính chiến lược đối với BR-VT.

Với tư cách là một cực phát triển trong cơ cấu đa trung tâm Vùng, nhiệm vụ của BR-VT đối với quốc gia là thực hiện hiệu quả các vai trò của cửa ngõ kết nối quốc gia phía Nam, đáp ứng nhu cầu luân chuyển của các loại hàng hóa XNK, trung chuyển và nội địa. Đối với khu vực ASEAN, BR-VT thực hiện hiệu quả vai trò cửa ngõ phía Đông của hành lang kinh tế phía Nam tiểu vùng Mê Kông.

Cụm cảng biển của tỉnh BR-VT có hệ thống luồng vào cảng khá sâu, cho phép các tàu trọng tải lớn (trên 100.000DWT) hành hải, đồng thời có vị trí nằm gần kề tuyến hàng hải quốc tế, giúp hàng hóa từ BR – VT đến các cảng của châu Âu, Bắc Mỹ mà không cần qua trung chuyển ở các nước khác như
Singapore, Hồng Kông. Đối với hệ thống cảng biển tỉnh BR-VT, trong những năm vừa qua đã tích cực triển khai thi công xây dựng, đã hoàn thành và đưa vào khai thác hàng loạt cảng tổng hợp, container hiện đại. Việc triển khai đầu tư xây dựng hệ thống cảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã tuân thủ quy hoạch được duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Cao Minh http://www.vlr.vn/

1917 views