Phát sinh vướng mắc về sản xuất xuất khẩu

(HQ Online)- Tại một số hội nghị đối thoại với doanh nghiệp do các đơn vị thuộc Cục Hải quan TP.HCM tổ chức mới đây, một số DN phát sinh vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục quyết toán đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Hải quan TP.HCM kiểm tra vải nhập khẩu. Ảnh: T.H.

Thuê gia công lại có được miễn thuế?

Theo phản ánh của một số DN, trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu, DN đang gặp vướng mắc liên quan đến việc thuê gia công lại một vài công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu.

Theo đó, khi DN nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình sản xuất xuất khẩu, kiểm tra của cơ quan Hải quan cho thấy, DN có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ. Tuy nhiên, DN này không thực hiện toàn bộ các công đoạn sản xuất mà chỉ thực hiện các công đoạn chủ yếu, còn một số công đoạn nhỏ DN thực hiện thuê các đơn vị hoặc hộ cá thể khác gia công lại, sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu hoặc tiếp tục sản xuất để xuất khẩu. Vậy trường hợp này có thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm 2016 hay không?

Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm 2016: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu” thuộc đối tượng được miễn thuế. Trường hợp của DN nêu trên thỏa mãn quy định về cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Việc thuê gia công lại một số công đoạn trong quá trình sản xuất là phù hợp với thực tiễn nền kinh tế hiện nay, bên cạnh đó cũng tạo thu nhập cho các DN vừa và nhỏ, các hộ gia đình… Theo quan điểm của Cục Hải quan TP.HCM, trường hợp nêu trên vẫn thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm 2016.

Từ những vướng mắc phát sinh của DN, ông Huỳnh Trung Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư giải thích và lưu ý thêm cho DN. Theo quy định, DN gia công thuê đơn vị khác gia công lại hàng hóa của DN thì đơn vị gia công lại phải được kiểm tra năng lực sản xuất. Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu thì DN mới được chuyển nguyên liệu cho DN gia công lại. Cơ quan Hải quan sẽ căn cứ  thực tế để thực hiện việc kiểm tra cơ sở sản xuất của DN được thuê gia công lại. “Các DN cũng cần lưu ý, khi thực hiện thuê  gia công lại cần thận trọng, chỉ giao nguyên liệu cho DN gia công lại khi cơ quan Hải quan đã kiểm tra, công nhận năng lực sản xuất đáp ứng theo quy định”- ông Huỳnh Trung Kiên lưu ý.

Quyết toán đối với xuất khẩu ủy thác

Ngoài ra, tại Cục Hải quan TP.HCM phát sinh nhiều trường hợp DN nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu thông qua hợp đồng ủy thác. DN sản xuất hàng xuất khẩu có cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam ký hợp đồng ủy thác cho DN khác nhập khẩu nguyên liệu, vật tư. Sau khi sản xuất, DN trực tiếp xuất khẩu sản phẩm hoặc lại tiếp tục ủy thác cho DN khác xuất khẩu.

Với vướng mắc trên, Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, căn cứ theo quy định tại điểm 2.a Điều 31, điểm 5.c Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, trong hồ sơ miễn thuế xuất nhập khẩu, hồ sơ hoàn thuế cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sau đó đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu có bao gồm hợp đồng ủy thác (trong trường hợp xuất khẩu ủy thác). Theo đó, việc miễn thuế, hoàn thuế cho hàng xuất khẩu vẫn áp dụng cho trường hợp xuất nhập khẩu ủy thác.

Tuy nhiên, Cục Hải quan TP.HCM phát sinh vướng mắc trong trường hợp này, việc kiểm tra cơ sở sản xuất phải thực hiện đối với DN nhập khẩu (DN nhận ủy thác) hay DN sản xuất hàng xuất khẩu (DN ủy thác). Đơn vị nào sẽ thực hiện thủ tục báo cáo, quyết toán với cơ quan Hải quan. Quan điểm của Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, DN sản xuất hàng xuất khẩu (DN ủy thác) phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện thủ tục thông báo cơ sở sản xuất và báo cáo quyết toán hàng sản xuất xuất khẩu theo quy định.

Lê Thu  (Theo nguồn báo hải quan)

 

686 views