Phân loại “máy kéo thang máy” theo máy dẫn động

(HQ Online)- Trước đề nghị của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng “máy kéo thang máy”, Tổng cục Hải quan cho biết, đây là loại máy có đặc điểm, chức năng chưa được định danh tại nhóm nào của Danh mục, vì vậy cơ sở đối chiếu với hàng hóa thực tế NK, đối chiếu với nội dung đã được mô tả các TCVN để phân loại.

Ảnh minh họa.

Được biết mặt hàng “máy kéo thang máy” là bộ phận của thang máy cấu tạo gồm: động cơ điện xoay chiều; hộp giảm tốc; puly truyền động; mâm hợp kim nhôm.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam. Đồng thời tham khảo Chú giải 2 Phần XVI về phân loại các bộ phận của máy.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, theo phản hồi của Tổng cục Đo lường Chất lượng về việc phân loại mặt hàng này thì trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về thang máy không có khái niệm “máy kéo thang máy” mà có khái niệm “máy dẫn động”, là loại máy đã được mô tả tại các TCVN bao gồm: TCVN 6395:2008, TCVN 6396-2:2010, TCVN 6396-3:2010.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải TP. Hải Phòng trên cơ sở hàng hóa thực tế NK, đối chiếu với nội dung “máy dẫn động” đã được mô tả các TCVN nêu trên để xác định bản chất mặt hàng “máy kéo thang máy” và phân loại mặt hàng theo 1 trong 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: “Máy kéo thang máy” được xác định là “máy dẫn động”, là loại máy có đặc điểm, chức năng chưa được định danh tại nhóm nào của Danh mục. “Máy kéo thang máy” là bộ phận của thang máy (nhóm 84.28), được phân loại nhóm 84.31 (áp dụng Chú giải 2b Phần XVI).

Trường hợp 2: “Máy kéo thang máy” gồm nhiều bộ phận khác nhau (đã hoặc chưa lắp ráp) được xác định không phải là “máy dẫn động”. Như vậy, các chi tiết được phân loại riêng theo Chú giải 2 Phần XVI tùy thuộc vào đặc điểm, công dụng, cấu tạo từng mặt hàng (Ví dụ: động cơ điện xoay chiều, đã được định danh tại nhóm 85.01 nên được phân loại tại nhóm 85.01, áp dụng Chú giải 2a Phần XVI. Các bộ phận khác, nếu xác định chưa được định danh tại nhóm nào của Chương 84 hoặc 85, phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho thang máy thì được phân loại nhóm 84.31, áp dụng Chú giải 2b Phần XVI).

Hải Nam

 

1701 views