Phân loại máy ép sản xuất thức ăn chăn nuôi

(HQ Online)-Trong trường hợp, xác định được máy nghiền và máy ép đùn dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi cá là các máy công nghiệp thì phù hợp phân loại vào nhóm 84.79. (thuế suất thuế NK 0%).

Ảnh minh họa.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan Cần Thơ trong việc phân loại mặt hàng máy nghiền và máy ép đùn thức ăn chăn nuôi cá.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, trong đó chú giải chi tiết nhóm 84.36. Nhóm này bao gồm máy móc, không thuộc các nhóm 84.32 tới 84.35, thuộc loại sử dụng trong các trang trại (kể cả trường học nông nghiệp, hợp tác xã hoặc trạm thí điểm), trong rừng, nông trại hoặc trang trại nuôi (chăm sóc) gia cầm hoặc trang trại nuôi ong hoặc hình thức tương tự. Tuy nhiên, loại trừ những máy móc rõ ràng thuộc loại được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp.

Như vậy, các máy nghiền và máy ép đùn dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi cá phù hợp phân loại vào nhóm 84.36 (thuế suất thuế NK từ 0 đến 20%), với điều kiện các máy này được xác định là không phải máy thiết kế để sử dụng trong công nghiệp (máy công nghiệp).

Trong trường hợp, xác định được máy nghiền và máy ép đùn dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi cá là các máy công nghiệp thì phù hợp phân loại vào nhóm 84.79. (thuế suất thuế NK 0%).

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác, cơ quan Hải quan cần căn cứ vào thực tế hàng hóa (thiết kế, công suất, chức năng, mục đích sử dụng…) để xác định mặt hàng có phải là máy công nghiệp hay không, trên cơ sở đó xác định nhóm, phân nhóm và mã số phân  loại cụ thể của hàng hóa.

Hải Nam

 

1649 views