Phải lấy mẫu phân tích, giám định đối với vải không dệt NK

(HQ Online)- Khi thực hiện phân loại đối với mặt hàng vải không dệt (trừ các trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế) phải gửi mẫu yêu cầu phân tích, giám định để xác định mặt hàng có hay không là vải không dệt từ filament nhân tạo, trên cơ sở đó xác định mã số phù hợp.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Kiểm định hải quan. Ảnh: M.Hùng

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan với các cục hải quan các tỉnh, thành phố trong việc xử lý phân loại đối với mặt hàng không dệt từ filament nhân tạo.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo ý kiến của Viện Dệt may thì sợi filament nhân tạo khi bị cắt ngắn sẽ được gọi là xơ staple. Do vậy, mặt hàng vải không dệt sẽ được phân loại như sau:

Nếu mặt hàng vải không dệt được xác định hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng sợi filament nhân tạo (tỷ lệ sợi filament nhân tạo nhiều hơn xơ staple) thì thuộc phân nhóm 5603.1x – – Từ sợi filament nhân tạo.

Nếu mặt hàng vải không dệt được xác định chủ yếu bằng xơ staple (tỷ lệ sợi filament nhân tạo ít hơn xơ staple) thì thuộc phân nhóm 5603.9x – – Loại khác.

Mã số cụ thể tùy thuộc vào trọng lượng trên của từng mẫu hàng.

Hải Nam (Báo Hải Quan)

 

1409 views