ô tô hiệu Toyota Venza

Hiện nay tôi có 1 người anh đang định cư bên Mỹ, người này mang quốc tịch Mỹ. Hiện tại, anh tôi chuẩn bị về Việt Nam sinh sống và làm ăn. Ở Mỹ anh tôi có chiếc xe ô tô hiệu Toyota Venza đã qua sử dụng 6 tháng, khi về Việt Nam thì anh tôi sẽ làm thủ tục nhập khẩu chiếc xe này về Việt Nam theo đường biển để làm phương tiện đi lại. Xin hỏi khi chiếc xe này nhập khẩu vào Việt Nam thì thủ tục như thế nào? Phải chịu bao nhiêu loại thuế?
Trả lời:
1.     Về thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu thực hiện theo khoản 1, Điều 5, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính: Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi chở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm 8702 và 8703 áp dụng mức thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29.6.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ chở xuống đã qua sử dụng, Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 3.5.2013 sửa đổi, bổ sung khoản, Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29.6.2011 và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh mức thuế  nhập khẩu của Bộ Tài chính.

2.     Về Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Thuế suất thuế TTĐB được quy định tại Điều 7, Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

3.     Về Thuế Giá trị gia tăng

Thuế suất thuế GTGT được quy định tại Điều 11, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Đề nghị bạn đọc đối chiếu đặc điểm, tính chất của chiếc xe ô tô dự định nhập khẩu với các văn bản dẫn trên để biết được mức thuế chính xác hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi hàng dự định nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Văn bản liên quan: 164/2013/TT-BTC

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=119186

1860 views