Nước trái cây lên men không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

(HQ Online)- Mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn dưới 5 độ theo thể tích thì không thuộc danh mục các sản phẩm rượu và không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Cục Hải quan TP.HCM và hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn tối đa 5 độ.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định mặt hàng rượu, bia thuộc đối tượng chịu Thuế tiêu thụ đặc biệt; tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định mặt hàng rượu dưới 20 độ có mức thuế suất là 30% từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017; thuế suất 35% từ ngày 1/1/2018.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất “Sản phẩm rượu” là đồ uống có cồn thực phẩm. Sản phẩm rượu được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (Ethanol).

Và tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/11/2017, thay thế nghị định 94/2012/NĐ-CP) quy định: “Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. (Ethanol). Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích”.

Được biết, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn (QCVN 6-3:2010/BYT) thì sản phẩm rượu phải đáp ứng tiêu chuẩn về độ rượu như sau: rượu vang có độ cồn không dưới 8,5% tính theo thể tích; rượu mạnh có độ rượu không dưới 15% tính theo thể tích.

Bên cạnh đó, để hướng dẫn một cách chính xác, Tổng cục Hải quan đã lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan đối với mặt hàng này. Theo đó, đối với mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn dưới 5 độ theo thể tích thì không thuộc danh mục các sản phẩm rượu được quy định tại QCVN 6-3:2010/BYT, không thuộc đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định 94/2012/NĐ-CP, Nghị định 105/2017/NĐ-CP và không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thu Trang (Báo hải quan)

 

1298 views