Những trường hợp nào bị xử lý vi phạm khi khai trị giá hải quan?

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về trị giá hải quan đối với trường hợp bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan hoặc bác bỏ trị giá khai báo sau khi thực hiện tham vấn.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ảnh: T.Trang.

Theo đó, các trường hợp bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan hoặc bác bỏ trị giá khai báo sau khi thực hiện tham vấn dưới đây phải xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, cụ thể đó là các trường hợp:

Không khai hoặc khai sai về tên hàng.

Người khai hải quan không kê khai hoặc kê khai không đúng, không đủ các tiêu chí liên quan đến trị giá hải quan trên tờ khai hải quan hoặc tờ khai trị giá (nếu có).

Các nội dung về trị giá, điều kiện giao hàng trên hóa đơn thương mại không phù hợp với nội dung tương ứng (nếu có) trên vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.

Người khai hải quan áp dụng không đúng trình tự, điều kiện, nội dung phương pháp xác định trị giá hải quan.

Người khai hải quan dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai báo căn cứ tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác các căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế.

Và trường hợp, cơ quan Hải quan có đủ bằng chứng về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế.

Được biết, những quy định này được Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế, khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Thu Trang
1161 views