Những nguyên vật liệu được hoàn thuế NK

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH Daesun Vina về việc hoàn thuế nguyên vật liệu NK, theo đó, những nguyên vật liệu được hoàn thuế NK đã được quy định cụ thể tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm.

Cụ thể, tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định hàng hóa NK được hoàn thuế NK, bao gồm:

Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm NK trực tiếp cấu thành sản phẩm XK hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa XK nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

Sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn, lắp ráp vào sản phẩm XK hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm XK; Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm XK.

Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hơp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã XK sản phẩm quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đối với trường hợp nguyên vật liệu NK để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước theo loại hình nhập kinh doanh tiêu dùng sau đó xuất khẩu theo loại hình sản xuất XK, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Hải Nam
1242 views