nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa

Kính gửi Ban Tư vấn Bộ Tài chính, tôi đang công tác tại vị trí kế toán của 1 Công ty có hoạt động xuất nhập khẩu: Tôi có 1 câu hỏi về việc hoàn thuế nhập khẩu xin được gửi tới Ban tư vấn mong được giải đáp như sau: Công ty tôi có hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa và sau đó xuất khẩu ra nước ngoài. Hình thức nhập khẩu: Nhập kinh doanh. Trước khi xuất khẩu Công ty đã đăng ký Định mức tiêu hao nguyên vật liệu với Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Tuy nhiên, do chưa nắm được quy định nên Công ty chậm chuyển đổi việc mở tờ khai xuất khẩu từ hình thức Xuất kinh doanh sang Xuất sản xuất xuất khẩu và còn tồn đọng một số tờ khai xuất khẩu trong năm 2011 chưa được hoàn thuế nhập khẩu. Hiện tại, Công ty đang xin được hoàn thuế nhập khẩu theo điểm c2 Điều 113 Mục 6 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010. Vậy xin Quý ban cho biết: Trường hợp mở tờ khai xuất khẩu sai loại hình như Công ty tôi thì có được hoàn thuế nhập khẩu không? Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý ban nhiều sức khỏe.
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 31; khoản 1, 2 Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì tờ khai xuất khẩu dùng để hoàn thuế nhập khẩu là tờ khai xuất khẩu được đăng ký theo loại hình SXXK. Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm theo tờ khai xuất kinh doanh là chưa đáp ứng điều kiện hoàn thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=86417

2367 views