Nhập khẩu hàng hoá có nguồn gốc thực vật được gỡ vướng

(HQ Online) – Để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục dược liệu ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT.

 

Ảnh minh họa. Ảnh Internet

Ảnh minh họa. Ảnh Internet

 

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Bộ Y tế phản ánh vướng mắc về vấn đề trên. Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế có công văn số 7415/BYT-YDCT trả lời công văn số 7524/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2020 của Tổng cục Hải quan liên quan đến chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vừa thuộc Danh mục dược liệu ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế, vừa thuộc Danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 7415/BYT-YDCT, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục dược liệu ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp khai báo nhập khẩu hàng hóa dùng làm dược liệu thì thực hiện theo quy định tại Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Trường hợp doanh nghiệp khai báo nhập khẩu hàng hóa dùng làm thực phẩm và thuộc Danh mục dược liệu thường được sử dụng cho mục đích làm thực phẩm thông thường được Bộ Y tế ban hành kèm theo công văn số 7415/BYT-YDCT dẫn trên thì thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Trường hợp doanh nghiệp khai báo nhập khẩu hàng hóa sử dụng trong các lĩnh vực khác thì doanh nghiệp lựa chọn áp dụng chính sách nhập khẩu theo điểm 1 hoặc điểm 2 nêu trên hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực của sản phẩm, hàng hóa đó.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với phồ sơ lưu tại cơ quan hải quan. Trường hợp các đơn vị phát hiện doanh nghiệp sử dụng hàng hóa nhập khẩu không đúng mục đích thì thực hiện việc kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Công văn của Tổng cục Hải quan thay thế cho các công văn trước đây của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật, cụ thể: công văn số 6693/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020; công văn số 6645/TCHQ-GSQL ngày 28/10/2020; công văn số 7216/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2020 và công văn số 3672/GSQL-GQ1 ngày 24/11/2020 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

 

N.Linh  ( Theo nguồn báo hải quan 14:01 | 12/01/2021)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/nhap-khau-hang-hoa-co-nguon-goc-thuc-vat-duoc-go-vuong-139982.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

238 views