Nghiên cứu sửa đổi quy định liên quan đến kéo dài thời gian lưu giữ hàng gửi kho ngoại quan

(HQ Online) – Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến thời hạn lưu giữ hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan và hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.

 

Kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). 	Ảnh: N.Linh

Kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện lưu giữ hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan và hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng hóa miễn thuế theo đúng thời hạn lưu giữ quy định tại Luật Hải quan khi hết thời hạn lưu giữ thì thực hiện xử lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời hạn lưu trữ hàng hóa gửi kho ngoại quan và thời hạn lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thì Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục và quy định.

Trước đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ nêu lên khó khăn của doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong đó, Bộ Tài chính nêu lên khó khăn hàng hóa lưu kho ngoại quan. Cụ thể như hàng nhập khẩu từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước thứ ba chiếm chủ yếu trong tổng số hàng tồn đọng, doanh nghiệp không thể xuất khẩu được, không có nhu cầu nhập khẩu vào nội địa hoặc chuyển sang khu phi thuế quan khác, đây là nhóm hàng hóa đang gặp vướng mắc chính, chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó nhóm hàng hóa gửi kho ngoại quan để cung ứng cho phương tiện vận tải nước ngoài nhập cảnh Việt Nam cũng gặp khó khăn do ngành hàng không chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, hàng hóa gửi kho ngoại quan để phục vụ hành khách đã và sẽ có khả năng quá thời hạn gửi theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu gửi kho ngoại quan cũng gặp nhiều khó khăn do không có hợp đồng sản xuất nên chưa đưa hàng ra khỏi kho.

Đối với loại hình kinh doanh hàng miễn thuế được bán chủ yếu cho đối tượng là khách xuất cảnh, nhập cảnh, thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế. Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế tạm dừng, do vậy các cửa hàng miễn thuế không có khách xuất cảnh, nhập cảnh nên không thể bán được hàng hóa đã tạm nhập đưa vào cửa hàng miễn thuế. Hiện nay các doanh nghiệp đang tồn lượng hàng hóa đã tạm nhập khẩu chưa bán hết nhưng sắp hết thời hạn lưu giữ hàng hóa tại kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế.

Trước thực tế đó, Bộ Tài chính đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 

N.Linh  ( Theo nguồn báo hải quan online 09:12 | 18/03/2021)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/nghien-cuu-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-keo-dai-thoi-gian-luu-giu-hang-gui-kho-ngoai-quan-142659.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

402 views