Nâng cấp cơ sở hạ tầng kĩ thuật logistics

Môi trường kinh doanh đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các DN nói chung và các DN logistics nói riêng. Mục tiêu của giải pháp này là nhằm tạo ra một môi trường kĩ thuật thuận lợi cho hoạt động logistics. Việc hoàn thiện cơ sở vật chất – kĩ thuật đáp ứng các nhu cầu logistics sẽ giúp cho hoạt động này ngày càng tăng trưởng và phát triển nhanh chóng. Đồng thời với đó là giúp kéo giảm các chi phí logistics cho các DN và qua đó làm gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Để nâng cấp cơ sở hạ tầng logistics thì một số biện pháp cần được thực hiện.

Trước hết, Nhà nước cần có định hướng và thực hiện việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho lĩnh vực
logistics bao gồm các hệ thống cảng, hệ thống kho bãi, sân bay, đường sá. Để thực hiện các dự án này thì cần các nhà đầu tư trong và ngoài nước đủ năng lực tài chính và khả năng kĩ thuật để có thể thực hiện đúng tiến độ và đạt chất lượng với số vốn tiết kiệm và đạt được hiệu quả cao.

Biện pháp tiếp theo cần thực hiện là đơn giản hóa và khoa học hóa cơ chế quản lý nhằm tránh tình trạng chồng chéo trách nhiệm và quyền hạn giữa các cơ quan quản lí nhà nước dẫn đến tình trạng thiếu trách nhiệm và lãng phí, từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Các hạng mục và công trình lớn cần được quản lý một cách có hiệu quả nhằm đạt chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ, tránh làm ảnh hưởng đến các nguồn vốn và ngân sách của Nhà nước.

Kế tiếp, cần hạn chế tính độc quyền trong quá trình khai thác các hệ thống giao thông. Hiện nay, đối với một số hệ thống giao thông, Nhà nước vẫn còn duy trì tình trạng độc quyền nên đã làm giảm động lực phát triển là cạnh tranh. Điều này đã làm cho các hệ thống giao thông này dần dần bị lạc hậu và không hiệu quả. Do đó, Nhà nước cần mở cửa hơn nữa cho các nhà đầu tư và các DN thuộc các thành phần kinh tế ở trong và ngoài nước được tham gia khai thác và vận hành. Có như thế thì các hệ thống giao thông lạc hậu như đường sắt mới có thể thu hút thêm các nguồn lực cũng như có động lực để cạnh tranh và
phát triển.

2307 views