Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2015

 

 • AsemconnectVietnam – Tổng Cục Thống Kê thông báo một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2015 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2014 (%).

 • Chỉ số sản xuất công nghiệp
  +9,4
  Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
  +8,8
  Tổng kim ngạch xuất khẩu
  +8,2
  Tổng kim ngạch nhập khẩu
  +19,9
  Khách quốc tế đến Việt Nam
  12,2
  Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm
  26,2
  Chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014
  +0,80

  Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

 

1592 views