Miễn kiểm tra nhà nước với nguyên liệu, phụ gia NK để sản xuất hàng XK

(HQ Online)- Chính phủ thống nhất cho phép DN được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm…

Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được miễn kiểm tra nhà nước

Tại văn bản số 7841/ATTP-PC về miễn kiểm tra nhà nước đối với nguyên liệu, phụ gia nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 5-12-2016, trong đó tại điểm 3 nêu rõ: Chính phủ thống nhất cho phép DN được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ được dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm thông báo để các cơ quan kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế biết và thực hiện Nghị quyết của Chính phủ nêu trên.

Liên quan đến vấn đề kiểm tra nhà nước với thực phẩm nhập khẩu, trước đó Bộ Y tế đã có văn bản cho phép 6 loại thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn gồm: Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu; Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu; Thực phẩm gửi kho ngoại quan; Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; Thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm.

Đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng nêu trên thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định hiện hành.

D.Ngân
1240 views