Máy nghiền cà phê thuộc nhóm 84.37

(HQ Online)- Đó là khẳng định của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – Nhà máy Cà phê Sài Gòn về việc phân loại mặt hàng “Máy nghiền cà phê” theo hướng dẫn tại công văn số 3580/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2017.

Ảnh minh họa.
Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (DMHH XNK Việt Nam).Bên cạnh đó, theo Chú giải Chi tiết HS 2012, nhóm 84.37 thì máy dùng trong công nghiệp chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, phần này thuộc nhóm này không bao gồm: Máy hoặc thiết bị hoạt động bằng việc trao đổi nhiệt độ (nhóm 84.19).

Tuy nhiên, theo Chú giải Chi tiết HS 2012 nhóm 84.19: …nhóm này không bao gồm các loại máy và thiết bị mà trong đó việc làm nóng hoăc làm lạnh dù rất quan trọng, chỉ đơn thuần là chức năng thứ yếu được thiết kế để hỗ trợ cho chức năng cơ khí chính của chúng.

Căn cứ theo nội dung Chú giải HS 2012 nêu trên, thì mặt hàng “Máy nghiền cà phê” do Công ty NK không phù hợp phân loại nhóm 84.19 (do quá trình tác động nhiệt chỉ là chức năng phụ hỗ trợ chức năng nghiền cà phê như ý kiến của Công ty), vì vậy không bị loại trừ khỏi nhóm 84.37. Theo đó, việc trích dẫn nội dung Chú giải nhóm 84.79 của Công ty tại công văn số 04.17/TN-TCHQ nêu trên là không chính xác (thiếu từ “không được” như gạch chân ở dưới).

Được biết, tại công văn số 3580/TCHQ-TXNK, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn: theo Chú giải Chi tiết HS 2012 nhóm 84.79, nhóm này bao gồm, ví dụ: Máy ép, máy nghiền, máy xay, máy trộn, v.v.., không được thiết kế cho các hàng hóa hoặc ngành công nghiệp cụ thể (Presses, crushers, grinders, mixers, etc., not designed for particular goods or industries).

Và công văn này hướng dẫn, mặt hàng “Máy nghiền cà phê” dạng công nghiệp, hoạt động bằng điện thuộc nhóm 84.37, phân nhóm 8437.80, mã số 8437.80.30.

Do vậy, Tổng cục Hải quan cho biết, Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – Nhà máy Cà phê Sài Gòn cần thực hiện theo đúng nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 3580/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2017 của Tổng cục Hải quan.

Hải Nam (Báo HQ)

 

1678 views