Máy móc chỉ sử dụng trong nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

(HQ Online) – Theo Tổng cục Hải quan nếu máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo nguyên tắc “chỉ sử dụng trong nông nghiệp, không thể sử dụng cho mục đích khác” và tại văn bản xác nhận có xác định cụ thể cấu tạo kỹ thuật thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Công ty TNHH MTV Anh Kiệt thắc mắc liên quan đến chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng dây chuyền máy móc phục vụ sản xuất phân bón.

Cũng theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn 1677/BTC-TCT ngày 29/1/2016 của Bộ Tài chính thì: “Bộ NN&PTNT hoặc Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, điểm 1 công văn 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm 1 công văn này theo nguyên tắc: Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 16/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế”.

Với các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp mặt hàng NK của công ty được Bộ NN&PTNT hoặc Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố có văn bản xác nhận là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo nguyên tắc “chỉ sử dụng trong nông nghiệp, không thể sử dụng cho mục đích khác” và tại văn bản xác nhận có xác định cụ thể cấu tạo kỹ thuật của mặt hàng (model, thông số kỹ thuật, chức năng chi tiết) thì mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Nụ Bùi  ( Theo nguồn báo hải quan 10:07 | 09/03/2021)
Link: https://haiquanonline.com.vn/may-moc-chi-su-dung-trong-nong-nghiep-thuoc-doi-tuong-khong-chiu-thue-gtgt-142277.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

169 views