Máy giặt công nghiệp có thuế nhập khẩu 0%

(HQ Online)-Máy giặt với sức chứa 14kg trọng lượng khô, sử dụng nguồn điện 380W/ 50HZ/ 3Ph, thùng giặt bên trong làm bằng thép không gỉ có kích thước phi 510mm nhân 660mm, trọng lượng nặng 391kg, máy có các thiết bị truyền động đơn giản bằng hệ thống pulley và đai truyền thuộc mã số 8415.40.00 (thuế suất thuế NK 0%).

Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Công ty TNHH May Texhong Thái Bình đề nghị hướng dẫn vướng mắc phân loại mặt hàng máy giặt công nghiệp.

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QI113 ngày 23/6/2014 quy định: Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tín khác có liên quan đến hàng hóa XK, NK để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam.

Tuy nhiên, tài liệu gửi kèm công văn trên không mô tả chi tiết cấu tạo và cơ chế hoạt động của mặt hàng để làm cơ sở xem xét hướng dẫn phân loại chính xác theo quy định.

Liên quan đến mặt hàng của Công ty, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 23/6/2016 Tổng cục Hải quan đã có thông báo kết quả xác định trước mã số số 8660/TB-TCHQ. Trong đó có mặt hàng NK được xác định Máy giặt công nghiệp dùng trong dây truyền sản xuất quần áo. Thông số kỹ thuật chính: sức chứa 600 pound; 380W 50HZ 7,5 KW; thùng giặt bên trong làm bằng thép không gỉ có kích thước 1280mm nhân 2300mm; thùng bên ngoài làm bằng thép không gỉ có kích thước 1460mm nhân 2440mm; nặng 1900kg, truyền động bằng hệ thống pulley và đai truyền thuộc mã số 8415.40.00 (thuế suất thuế NK 0%).

Cùng với đó, ngày 4/1/2017, Tổng cục Hải quan đã có thông báo kết quả xác định trước mã số 56/TB-TCHQ phân loại mặt hàng máy giặt công nghiệp sử dụng để giặt sản phẩm dệt, may. Thông số kỹ thuật: sức chứa 14kg trọng lượng khô, sử dụng nguồn điện 380W/ 50HZ/ 3Ph, thùng giặt bên trong làm bằng thép không gỉ có kích thước phi 510mm nhân 660mm; thùng bên ngoài làm bằng thép không gỉ có kích thước 635mm nhân 760mm; trọng lượng nặng 391kg, máy có các thiết bị truyền động đơn giản bằng hệ thống pulley và đai truyền thuộc mã số 8415.40.00 (thuế suất thuế NK 0%).

Vì vậy, Công ty căn cứ thực tế hàng hóa NK, hồ sơ tài liệu và tham khảo mô tả, mã số hàng hóa tại Thông báo số 5810/TB-TCHQ nêu trên để xác định, khai báo mã số phù hợp quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam.

Hải Nam (Báo hải quan)

 

1366 views