Máy chiên dầu phù hợp phân loại vào nhóm nào?

(HQ Online) – Công ty TNHH chế biến thực phẩm Olam Việt Nam thắc mắc liên quan đến phân loại mặt hàng có tên khai báo “máy chiên dầu” NK. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Qua xem xét, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ theo các quy định, hướng dẫn hiện hành và tài liệu kỹ thuật, kết quả kiểm tra thực tế mặt hàng NK, Hải quan Đồng Nai (nơi DN đăng ký làm thủ tục) xác định hàng hóa là máy chiên dầu, tên khai báo trên tờ khai thể hiện hàng hóa là máy chiên dầu, không phải là một tổ hợp máy.

Tuy nhiên, Công ty TNHH chế biến thực phẩm Olam Việt Nam cung cấp kết quả giám định của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3- Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Quatest 3) xác định hàng hóa NK tại tờ khai đăng ký là: “các thiết bị, bộ phận và phụ kiện đồng bộ của 1 hệ thống máy sản xuất quả hoạch, bằng phương pháp chiên qua dầu và trộn tạo hương vị, hiệu Kuipers, model NU400, công suất 4000kg/h, hoạt động bằng điện”.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu liên quan để kiểm tra xác định bản chất hàng hóa làm cơ sở phân loại.

Cụ thể, trường hợp xác định bản chất mặt hàng NK không phải là một tổ hợp máy mà là máy chiên dầu, sử dụng gas khi đun dầu, có chức năng chính là chiên qua dầu phù hợp phân loại vào nhóm 8419.

Trường hợp xác định bản chất mặt hàng NK là một tổ hợp máy gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liên kết với nhau bằng ống, bằng bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng bộ phận khác) để thực hiện một chức năng được xác định là sản xuất các loại hạt có tẩm các hương vị và gia vị khác nhau thì toàn bộ tổ hợp máy được phân loại vào nhóm 84.38.
Nụ Bùi  ( Theo nguồn báo Hải Quan 07:34 | 14/01/2021)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/may-chien-dau-phu-hop-phan-loai-vao-nhom-nao-140043.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

171 views