Mặt hàng cảm biến điện có phân loại được vào mã 8536.50.51?

(HQ Online)- Mặt hàng không phải là công tắc điện tử điều khiển bằng quang học, cũng không phải là công tắc điện tử bảo vệ nhiệt hay công tắc tác động nhanh bằng cơ điện tử, mặt hàng được xác định là công tắc đóng ngắt mạch điện bằng tia hồng ngoại. Do đó, mặt hàng không phù hợp để phân loại vào nhóm 8536.50.51 mà phù hợp với mã số 8536.51.61.

Ảnh minh hoa.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Công ty cổ phần Gamma về xem xét lại kết quả phân loại số 9677/TB-TCHQ ngày 07/10/2016 đối với mặt hàng “Cảm biến Luxa 103-200″, đồng thời cung cấp thông tin về đặc điềm và tính năng và kiến nghị áp mã số 8536.50.51 cho mặt hàng.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân Loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam;

Liên quan đến mặt hàng này, ngày 7/10/2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 9677/TB-TCHQ đối với mặt hàng “Cảm biến Luxa 103-200″ có kết quả phân tích xác định mặt hàng là Công tắc đóng ngắt-bằng tia hồng ngoại, sử dụng điện áp xoay chiều 220V~240V, dòng điện dưới 16A (kết quả phân tích số 39/TB-KĐHQ ngày 16/8/2016 của Cục Kiểm định Hải quan) thuộc mã số 8536.51.61.

Theo đề nghị của Công ty, mặt hàng chỉ được xem xét áp mã 8536.50.51 khi mặt hàng phù hợp phân loại vào phân nhóm ” – – Công tắc điện tử dùng cho mạch xoay chiều gồm mạch vào và mạch ra kết nổi đỉều khiển bằng quang học (công tắc dùng cho mạch xoay chiều điều khiển bằng thyristor); công tắc điện tử, kể cả công tắc bảo vệ quá nhiệt điện tử gồm một tranzito và một chip logic (công nghệ chip-on-chip) dùng cho điện áp không quá 1.000 V; công tắc điện cơ bật nhanh dùng cho dòng điện không quá 11 A”.

Tuy nhiên, mặt hàng không phải là công tắc điện tử điều khiển bằng quang học, cũng không phải là công tắc điện tử bảo vệ nhiệt hay công tắc tác động nhanh bằng cơ điện tử; mặt hàng được xác định là công tắc đóng ngắt mạch điện bằng tia hồng ngoại. Do đó, mặt hàng không phù hợp để phân loại vào phân nhóm hai gạch này. Giải trình bổ sung của DN cũng không đủ căn cứ để phân loại mặt hàng vào phân nhóm hai gạch này. Vì vậy, mã số 8536.50.51 “- – – Dòng điện dưới 16A” bị loại trừ.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty thực hiện theo đúng nội dung tại Thông báo kết quả phân loại số 9677/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

Thu Trang
1203 views