Mã HS của C/O mẫu VK phải được khai báo ở cấp độ 6 số trở lên

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến C/O mẫu VK (KV) nhằm triển khai kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ nhất trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) được tổ chức tại Hàn Quốc.

Công chức Hải quan Bình Dương làm thủ tục cho DN. Ảnh: T.Hòa

Cụ thể, mã HS trên ô số 7 của C/O phải được khai báo ở cấp độ 6 số trở lên.

Hải quan địa phương khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O, xem xét chấp nhận C/O trong các trường hợp sau: Màu dấu của cơ quan cấp tại ô số 12 của C/O khác với mẫu được thông báo; tờ khai bổ sung C/O thiếu dòng chữ “Additional Page”; mặt sau của C/O (Overleaf Notes) bị in ngược hoặc in tách riêng sang một mặt khác.

N.Linh

 

1280 views