Mã HS cho sản phẩm hộp nhựa PET vận chuyển

Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Duong Nguyen
Câu hỏi yêu cầu tư vấn – hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu
Tiêu đề: Mã HS cho sản phẩm hộp nhựa PET vận chuyển

Câu hỏi:

Kính gửi ban biên tập HQVN,

Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu hộp nhựa Plastic từ Trung Quốc dùng để đựng nông sản vận chuyển (loại dùng 1 lần). Vậy có thể áp dụng mã hàng 39231090 và hưởng thuế suất 0% được không?

Mã hàng 39231090
Mô tả hàng hoá Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác, bằng plastic.
– Hộp, hòm, thùng thưa và các loại tương tự:
– – Loại khác

Xin cảm ơn!

Nội dung tư vấn – hỗ trợ – trả lời
Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT

Nội dung trả lời:

​Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

* Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa, cần căn cứ vào thực tế hàng hóa, tính chất, cấu tạo hàng hóa đồng thời căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp. Trên cơ sở mã HS hàng hóa, xác định được thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013.
Do không có hàng hóa và hồ sơ lô hàng nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, với mô tả của doanh nghiệp có thể xếp mã HS hàng hóa đó như doanh nghiệp đã nêu.
* Với chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, nếu hàng hóa nhập khẩu thỏa mãn quy định tại Điều 2 Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 thì hàng hóa đó được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Thông tư số 166/2014/TT-BTC nêu trên.
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ quy định trên để thực hiện. Doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản trên tại mục THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan địa chỉ www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan địa phương để được hỗ trợ.

Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết./.

Trân trọng.

http://www.customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Details.aspx?ID=27797

9797 views