lĩnh vực xuất nhập khẩu phân bón

Câu hỏi:
10. Kính gửi Bộ Tài chính, công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phân bón. Thông tư 166 của Bộ Tài chính ban hành về thuế nhập khẩu ưu đãi ASEAN – Trung Quốc có quy định mức thuế nhập khẩu phân bón ure từ các nước ASEAN và Trung Quốc là 20%. Trong khi đó thuế suất nhập khẩu của mặt hàng này hiện đang áp dụng là 6%. Như thế từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 khi nhập khẩu phân bón ure, thuế suất nhập khẩu cho mặt hàng này sẽ là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn
Trả lời:
Căn cứ tiết 3.2 điểm 3 mục I Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thì:

Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN”.

Vì vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung tại Thông tư trên để thực hiện theo đúng quy định.

Văn bản liên quan: 45/2007/TT-BTC

Nguồn:http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=189703

1677 views