Linh kiện ô tô lắp ráp trong nước có thuế NK ưu đãi 7%

 

 • AsemconnectVietnam – Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Lạng sơn trong việc phân loại bộ linh kiện CKD (xe lắp ráp trong nước) của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa.

 • Tổng cục Hải quan cho biết, tại Thông tư 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế quy định đối với bộ linh kiện CKD (không bảo gồm bình ắc quy, lốp xe, thùng xe, khung phụ, kính chắn gió) của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa.

  Theo quy định tại Chú giải 2.1 Chương 98, Mục II, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC thì: “các mặt hàng CKD của ô tô quy định tại Chương 87 mục I phụ lục II thực hiện phân loại mã hàng hóa, áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng theo bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp ô tô ghi tại nhóm 98.21 theo hướng dẫn tại điểm b.5 Khoản 3 mục I chương 98.

  Đối với các mặt hàng CKD của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa (xe tải) có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn NK, DN sản xuất lắp ráp ô tô được lựa chọn cách tính thuế theo thuế suất thuế NK ưu đãi của từng linh kiện, phụ tùng ghi tại 97 chương thuộc mục I phụ lục II hoặc tính thuế theo thuế suất thuế NK ưu đãi riêng của bộ linh kiện xe ô tô có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn quy định tại chương 98 (nhóm 98.21).

  Trường hợp DN lựa chọn cách tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản 3 mục này”.

  Như vậy, mặt hàng CKD của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) NK thuộc mã số 8704.23.19 được tính thuế theo thuế suất thuế NK ưu đãi của bộ linh kiện xe ô tô có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn thuộc mã số 9821.30.25, thuế suất thuế NK ưu đãi 7%, hoặc tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô ghi tại 97 chương nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản 3 Mục I chương 98.

  Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với trường hợp DN linh kiện dưới hình thức bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp xe tải, thực hiện theo quy định tại điểm b.5, chú giải 3.2 Chương 98, mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC. Cụ thể:

  Trường hợp DN NK linh kiện dưới hình thức bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ được phân loại theo mã hàng và áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi của từng linh kiện, phụ tùng ghi tại 97 chương thuộc mục I, mục II nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản 3 Mục I chương 98.

  Trường hợp các linh kiện NK để sản xuất, lắp ráp ô tô không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 nêu trên thì thực hiện phân loại mã hàng và tính thuế của cả bộ linh kiện theo mã hàng và mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng ghi tại nhóm 98.21 tùy theo chủng loại xe (trừ các trường hợp nêu tại điểm b.5.4 khoản 3 Mục I chương 98).

  Nguồn: baohaiquan.vn

 

2345 views