Lấy số quản lý hàng hóa XK đường hàng không như thế nào?

(HQ Online)- Từ 16/10, Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã được chính thức thực hiện thí. Để áp dụng hệ thống này, mỗi lô hàng sẽ được gắn một số quản lý hàng hóa. Riêng đối với hàng hóa XK việc lấy số quản lý được thực hiện như thế nào?

Nhân viên công ty cung cấp phần mềm hướng dẫn DN lấy số quản lý hàng hóa XK. Ảnh: N.Linh

Đối với “Số quản lý hàng hóa XK”, nguyên tắc thực hiện như sau: “Số quản lý hàng hóa xuất khẩu” được cơ quan Hải quan cấp tự động trên Hệ thống khai hải quan hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ pus.customs.gov.vn), trước khi đăng ký tờ khai hàng XK, người khai hải quan đăng nhập Hệ thống này để lấy “Số quản lý hàng hóa xuất khẩu” cho lô hàng.

Cách thức khai, người khai hải quan thực hiện khai “Số quản lý hàng hóa XK” được cấp để khai vào tiêu chí “2.24 – Số vận đơn” trên tờ khai điện tử hàng XK.

Theo đó, việc lấy số quản lý hàng hóa XK trên dịch vụ công của Tổng cục Hải quan như sau:

Bước 1: Truy cập trang dịch vụ công của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ pus.customs.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Vào menu “Định danh hàng hóa”.

Bước 4: Chọn chức năng “Cấp mới”.

Bước 5: Nhập thông tin vào mẫu gồm: Đối tượng xin cấp (DN XNK, DN kho, bãi, cảng); Loại hàng hóa (Nhập khẩu, Xuất khẩu, Khác); Mã số thuế.

Bước 6: Nhấn nút “Cấp mới” để nhận thông báo cấp số quản lý hàng hóa XK.

Bước 7: Hệ thống sẽ cấp số quản lý hàng hóa xuất khẩu và được in ra giấy dưới dạng mã vạch để cung cấp cho doanh nghiệp cảng khi cho hàng hóa ra/vào.

       N.Linh
(Báo hải quan)

 

1077 views