Kiến nghị bãi bỏ gần 3.300 “giấy phép con” trái thẩm quyền

AsemconnectVietnam – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai rà soát và báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền.

 • Thông tin trên được bà Nguyễn Minh Thảo, Phó Trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – CIEM) cho biết tại buổi hội thảo cuối tuần này về Nghị quyết 19.

  Theo bà Nguyễn Minh Thảo, trong số 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có 98 ngành nghề yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, văn bản/quyết định chấp thuận/xác nhận; 69 loại ngành nghề cần có chứng chỉ hoặc thẻ hành nghề; 31 ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, tiền ký quỹ.

  “Tương ứng với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là 6.475 điều kiện kinh doanh thuộc các cấp độ khác nhau, trong đó 3.299 điều kiện hiện đang quy định tại 170 Thông tư, Quyết định của các Bộ” – bà Thảo cho biết.

  Theo Luật Đầu tư 2014, ba cơ quan gồm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ mới có quyền ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh. Do vậy, 3.299 điều kiện kinh doanh tại các Thông tư, Quyết định của các bộ sẽ đương nhiên bị bãi bỏ và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2015.

  Đại diện CIEM kiến nghị các bộ, cơ quan chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp, phân loại tất cả các điều kiện kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lí nhà nước; Chấm dứt ngay việc soạn thảo và ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh không đúng theo quy định; Đồng thời bãi bỏ hoặc đình chỉ áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh tại các Thông tư, Quyết định của các bộ; Quyết định, Nghị quyết của các cấp chính quyền địa phương.

  Nguồn: baohaiquan.vn

 

1759 views