Kiểm tra, lấy mẫu phân tích tất cả lô hàng phế liệu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố phải kiểm tra thực tế, lấy mẫu phân tích hàng hóa đối với tất cả các lô hàng khai báo là phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại chi cục hải quan cửa nhập khẩu theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tình trạng ùn ứ tại Cảng Cát Lái, TP.HCM. Ảnh: Đức Tài.

Theo Công văn số 4202/TCHQ-PC mới đây của Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chi cục hải quan khác chi cục hải quan cửa khẩu nhập khẩu thì chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai thông báo bằng văn bản/điện fax cho chi cục hải quan cửa khẩu nhập phối hợp với chi cục kiểm định hải quan (Cục Kiểm định hải quan) phụ trách tại địa bàn để thực hiện kiểm tra thực tế và lấy mẫu.

Tuy nhiên, nếu tại cửa khẩu nhập có lắp đặt hệ thống camera giám sát thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa phải thực hiện tại khu vực có camera giám sát. Trước khi xuất trình hàng hóa để kiểm tra và lấy mẫu đại diện, người khai hải quan phải thông báo bằng văn bản hoặc thông báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia cho chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa và tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định về thời gian và địa điểm kiểm tra, lấy mẫu.
Chi cục kiểm định hải quan phụ trách tại địa bàn sau khi nhận được phiếu yêu cầu hoặc điện fax sẽ cử cán bộ cùng các trang thiết bị kỹ thuật tham gia phối hợp cùng tiến hành kiểm tra và lấy mẫu. Trong đó, chi cục kiểm định hải quan phụ trách tại địa bàn chỉ tiến hành kiểm định đối với hàng hóa đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Khi kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường và các thiết bị phân tích tại hiện trường, nếu có đủ cơ sở xác định lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật bảo vệ môi trường thì xử lý theo quy định.

Minh Phương( Theo nguồn báo Tin Tức)

797 views