Không miễn thuế, hoàn thuế cho hàng NK để sản xuất XK lại bán cho DN khác

(HQ Online)- Từ ngày 1/9/2016 đến nay, trường hợp DN nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu (XK) nhưng không trực tiếp XK mà bán cho DN khác để sản xuất sản phẩm XK thì không được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của một số DN và cục hải quan tỉnh, thành phố về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu (NK) để sản xuất hàng XK.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK 2016 quy định miễn thuế đối với: “nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK”. Và tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật này quy định về hoàn thuế đối với: “người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm”.

Hướng dẫn quy định này, tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã quy định: hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan; nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã XK.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì người nộp thuế đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm ra nước ngoài, hoặc XK vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế NK đã nộp. Một trong những cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế là tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác NK hàng hóa, XK sản phẩm.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 1/9/2016 đến nay, trường hợp DN nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng XK nhưng không trực tiếp XK mà bán cho DN khác để sản xuất sản phẩm XK thì không được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Thu Trang ( Nguồn Báo Hải Quan)

 

748 views