Không hoàn trả lại thuế GTGT mặt hàng sắn lát khô nhập khẩu

 

  • AsemconnectVietnam – Trước thắc mắc của Cục Hải quan Tây Ninh đối với việc có hoàn hay không hoàn thuế GTGT 5% đối với mặt hàng sắn lát khô NK, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng sắn lát khô NK đã thu thuế GTGT thì không hoàn trả thuế GTGT theo công văn 5165/BTC-TCHQ ngày 21-4-2014.

  • Theo Tổng cục Hải quan, tại công văn 5165/BTC-TCHQ ngày 21-4-2014 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thức ăn chăn nuôi, có nêu: “sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT.
    Trường hợp, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã nộp khi bán ra theo đúng chế độ quy định. Trường hợp trước đó đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn này thì không thực hiện điều chỉnh lại”.
    Do đó, mặt hàng sắn lát khô NK đã thu thuế GTGT hàng NK với thuế suất 5% theo công văn 10373/BTC-TCHQ ngày 8-8-2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan không hoàn trả thuế GTGT hàng NK.
    Nguồn: baohaiquan.vn

 

1991 views