khi làm tờ khai hải quan

Kính gửi các anh, chị. Đơn vị chúng tôi là đơn vị sản xuất và xuất khẩu khoáng sản (100% nguyên liệu trong nước). Vừa qua chúng tôi xuất khẩu một lô hàng, sau khi làm tờ khai hải quan, đã nộp đầy đủ thuế xuất khẩu và đã được thông quan thì xảy ra việc tàu chở hàng của phía đối tác không chở hết được số hàng theo đúng tờ khai hải quan (do quá tải). Theo quy định thì chúng tôi cần phải kê khai bổ sung tờ khai hải quan để xin hoàn thuế xuất khẩu. Đơn vị Hải quan trả lời trong trường hợp này đơn vị chúng tôi phải chịu xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 4, điều 7, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 như vậy có đúng không? Xin trân trọng cảm ơn.
Trả lời:
- Việc khai bổ sung hồ sơ hải quan được quy định tại Điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, điểm b khoản 1 quy định:

“…b) Khai bổ sung hồ sơ hải quan được thực hiện sau thời điểm cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản nếu đáp ứng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

b.1) Sai sót về nội dung khai hải quan do người nộp thuế, người khai hải quan tự phát hiện, khai báo với cơ quan hải quan;

b.2) Thời điểm khai báo trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;

b.3) Người khai hải quan, người nộp thuế phải có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp pháp của việc khai bổ sung.

b.4) Việc khai bổ sung không ảnh hưởng đến việc áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với lô hàng khai bổ sung.”.

Khoản 5 Điều 14 quy định Thông tư 128/2013/TT-BTC      quy định:

5. Trường hợp người khai hải quan, người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ hải quan đã nộp có sai sót; tự giác khai báo trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế nhưng quá thời 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợp pháp của việc khai báo thì xử lý như sau:

a) Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện việc kê khai như trường hợp khai bổ sung hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, điểm a khoản 4 Điều này; nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền chậm nộp tính theo thời hạn nộp thuế của tờ khai được khai bổ sung đến ngày thực nộp thuế, chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan;

– Việc xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này được quy định như sau:

Điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2013/NĐ-CP: “Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Không khai hoặc khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan mà không thuộc các trường hợp nêu tại các khoản 2, 3, 4 Điều này và Điều 8, Điều 13, Điều 14 Nghị định này.”

Khoản 4 Điều 7 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khai khống về tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá hàng hóa xuất khẩu; trừ trường hợp vi phạm quy định tại điểm e khoản 1 Điều 13 Nghị định này.”.

Khoản 4 Điều 8 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định được áp dụng đối với trường hợp khai và làm thủ tục hải quan nhưng không xuất khẩu hoặc xuất khẩu thiếu so với khai hải quan…”

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 128/2013/NĐ-CP, trường hợp hàng hóa đã nộp đầy đủ thuế xuất khẩu và được thông quan nhưng thực tế xuất khẩu ít hơn thì phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Do nội dung câu hỏi không rõ nên việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào các quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP, đối chiếu với hồ sơ vụ việc cụ thể để thực hiện.

Trường hợp chưa rõ hoặc còn vướng mắc bạn có thể liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. Nếu nhận thấy việc xử phạt (nếu có) chưa thỏa đáng, bạn có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Văn bản liên quan: 128/2013/TT-BTC

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=182118

1508 views