Khai sai mã số không thuộc hành vi trốn thuế

(HQ Online)- Đó là trả lời của Bộ Tài chính trước đề nghị của Công ty TNHH Posco Việt Nam Holding được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng XK của Công ty TNHH Posco –SS Vina, tuy nhiên DN đã bị xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi khai sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

“Khai sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp” thì không thuộc hành vi trốn thuế, gian lận thương mại. Ảnh: Hồng Vân.

Phân tích cụ thể về quy định hiện hành, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP thì hành vi: “khai sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà bị phát hiện sau khi hàng hóa đã thông quan nhưng DN đã tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản” thuộc hành vi vi phạm quy định về khai thuế (Điều 8), không thuộc hành vi trốn thuế, gian lận thương mại (Điều 13).

Bên cạnh đó, để giải quyết đề nghị của DN, Bộ Tài chính đã đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu báo cáo cụ thể trường hợp của Công ty TNHH Posco –SS Vina,  và cho rằng việc  căn cứ vào Thông tư 93/2010/TT-BTC để xác định hành vi gian lận thương mại, trốn thuế là chưa chính xác. Bởi, căn cứ để ban hành Thông tư 93/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để phục vụ cho việc trích lập kinh phí thu từ xử phạt hành chính đã hết liệu lực như: Nghị định 97/2007/NĐ-CP, Nghị định 18/2009/NĐ-CP… đã được thay thế bằng Nghị định 127/2013/NĐ-CP. Do đó, không thể căn cứ vào Thông tư này để xác định hành vi gian lận thương mại, trốn thuế.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc xem xét điều kiện để người nộp thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH Posco –SS Vina bị xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi “khai sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp” thì không thuộc hành vi trốn thuế, gian lận thương mại (không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực hải quan quy định tại Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP) và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác quy định tại Khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng XK.

Thu Trang
1227 views