Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK

(HQ Online) – Ngày 23/11, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định 3186/QĐ-TCHQ ngày 16/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Bằng Toàn, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ- Thanh tra thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan kể từ ngày 1/12/2020. Ông Trần Bằng Toàn là cán bộ được đào tạo cơ bản, có 24 năm công tác tại Cục Hải quan Lạng Sơn.

 

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK

 

Nụ Bùi- Hồng Vân  ( Theo nguồn báo hải quan 10:13 | 24/11/2020)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/infographics-qua-trinh-cong-tac-cua-tan-pho-cuc-truong-cuc-thue-xnk-137482.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

239 views