Infographics: Cờ hiệu, cấp hiệu, cờ truyền thống, biểu tượng hải quan… theo Nghị định mới

(HQ Online) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật về cờ hiệu, cấp hiệu, cờ truyền thống, biểu tượng hải quan, dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan … theo Nghị định mới.

 

Infographics: Cờ hiệu, cấp hiệu, cờ truyền thống, biểu tượng hải quan... theo Nghị định mới

 

Infographics: Cờ hiệu, cấp hiệu, cờ truyền thống, biểu tượng hải quan... theo Nghị định mới

 

Infographics: Cờ hiệu, cấp hiệu, cờ truyền thống, biểu tượng hải quan... theo Nghị định mới

 

Infographics: Cờ hiệu, cấp hiệu, cờ truyền thống, biểu tượng hải quan... theo Nghị định mới

 

Thái Bình ( Theo nguồn báo hải quan 10:34 | 13/01/2021)
Link: https://haiquanonline.com.vn/infographics-co-hieu-cap-hieu-co-truyen-thong-bieu-tuong-hai-quan-theo-nghi-dinh-moi-140013.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

 

163 views