Infographics: 6 nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD trong tháng đầu năm 2021

(HQ Online) – Tháng 1/2021, xuất khẩu cả nước đạt 28,55 tỷ USD, tăng mạnh 48,2% so với cùng kỳ 2020. Đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng này là 6 nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD như: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng…

Infographics: 6 nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD trong tháng đầu năm 2021

Thái Bình (Theo nguồn báo hải quan online 16:20 | 24/02/2021)
Link:https://haiquanonline.com.vn/infographics-6-nhom-hang-xuat-khau-ty-usd-trong-thang-dau-nam-2021-141695.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

176 views