Hương liệu thức ăn chăn nuôi chịu thuế NK 5%

(HQ Online)- Chế phẩm hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch có cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng để tạo hương cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi, phù hợp phân loại thuộc nhóm 33.02, mã số 3302.90.00, thuế suất thuế NK 5%.

Ảnh minh họa.

Trả lời Công ty TNHH Phát triển khoa học trí tuệ Hoa Đô về mã số đối với mặt hàng hương liệu thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn chi tiết phân loại mặt hàng này.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác một mặt hàng cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK, đồng thời căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Và tham khảo Chú giải chi tiết HS của Tổ chức Hải quan thế giới nhóm 23.09 và 33.02.

Cụ thể, đối với mặt hàng hương liệu thức ăn chăn nuôi cần nghiên cứu quy định tại Chương 23, nội dung nhóm 23.09 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”. Chương 33, nội dung nhóm 33.02 “Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch có cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phấm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống”.

Đối chiếu với nội dung nhóm 23.09, nhóm 33.02, chú giải pháp lý chương 23 và 33, tham khảo chú giải chi tiết HS, mặt hàng công ty NK có bản chất là chế phẩm dùng để tạo hương cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi, phù hợp phân loại thuộc nhóm 33.02, mã số 3302.90.00, thuế suất thuế NK 5%.

Hải Nam

 

1097 views