Hướng dẫn về kiểm tra chất lượng hàng NK thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ

(HQ Online)- Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản trả lời Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) liên quan đến đối tượng kiểm tra nhà nước về chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

CBCC Hải quan Hữu Nghị kiểm tra hàng hóa thuộc diện KTCN NK. Ảnh: H.Nụ.

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, trường hợp DN nhập khẩu hàng hóa để phục vụ sản xuất, không nhằm mục đích trao đổi mua bán trên thị trường (không vì mục đích kinh doanh) nhưng hiện nay chưa có quy định của pháp luật về hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) nên vẫn phải thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa NK theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BKHCN cho đến khi có quy định của pháp luật về loại hàng hóa này.

Liên quan tới Thông tư 07/2017/TT-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã áp dụng cơ chế hậu kiểm đối với 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa do bộ này quản lý (cắt giảm từ 24 nhóm sản phẩm, hàng hóa, chiếm 100% phải kiểm tra trước thông quan xuống còn 02 nhóm sản phẩm, hàng hóa là xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phải kiểm tra, chiếm 9%). Ước tính khi áp dụng Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN sẽ giúp cắt giảm khoảng 96% số lô hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phải kiểm tra trước thông quan.

N.Linh ( Nguồn Báo Hải Quan)

 

935 views