Hướng dẫn phân loại “thịt nghêu lụa đông lạnh”

(HQ Online)- Để thống nhất trong việc phân loại mặt hàng “thịt nghêu lụa đông lạnh”, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố phân loại mặt hàng này. Theo đó, phụ thuộc vào độ chín và sống sẽ có mức thuế suất khác nhau.

Ảnh minh họa.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK, đồng thời căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 03.07 và nhóm 16.05 của Tổ chức Hải quan thế giới.

Trường hợp mặt hàng thịt nghêu lụa chưa được luộc chín, dạng đông lạnh, thuộc nhóm 03.07“Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc, mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô,muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm, hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người”, phân nhóm “- Nghêu (ngao), sò” phân nhóm 0307.79 “- -Loại khác”, mã số 0307.79.10 “- – – Đông lạnh”, thuế suất thuế NK 0%.

Trường hợp mặt hàng thịt nghêu lụa đã được luộc chín, dạng đông lạnh, thuộc nhóm 16.05 “Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản”, phân nhóm “Động vật thân mềm”, mã số 1605.56.00 “- Nghêu (ngao), sò”, thuế suất thuế NK 25%.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ thực tế của hàng hóa NK và hướng dẫn trên để thực hiện phân loại, xác định mã số, thuế suất của hàng hóa theo đúng quy định.

Thu Trang (Theo báo Hải Quan)

 

1092 views