Hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng nguyên liệu sản xuất XK của DN ưu tiên

(HQ Online)-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex về thủ tục đối với trường hợp hàng hóa chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa và báo cáo định kỳ tồn kho nguyên liệu sản xuất XK của DN ưu tiên.

Theo đó, trường hợp công ty thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình nhập sản xuất XK (E31) đã cấu thành vào sản phẩm để bán vào thị trường nội địa, thì thực hiện thủ tục như sau:

Công ty căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tháng trước khi đưa sản phẩm vào bán tại thị trường nội địa, công ty thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng (A42), khai báo tổng lượng nguyên liệu, vật tư dự kiến sẽ thay đổi mục đích sử dụng trong tháng, hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định áp dụng với DN ưu tiên.

Chậm nhất vào ngày 10 của tháng sau, công ty thực hiện quyết toán với chi cục hải quan nơi quản lý DN, khai bổ sung tờ khai theo quy định (nếu có). Lượng nguyên liệu, vật tư thay đổi mục đích sử dụng được xác định dựa trên định mức thực tế sản xuất từng sản phẩm được sản xuất ra trong tháng nhân với tổng số lượng từng mã sản phẩm bán vào thị trường nội địa.

Công ty có nghĩa vụ theo dõi, quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu và chứng từ (bao gồm hồ sơ, tài liệu và chứng từ dạng dữ liệu điện tử) liên quan đến việc bán hàng vào nội địa và xuất trình cho cơ quan Hải quan khi thực hiện quyết toán.

Công ty thực hiện báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư NK theo loai hình nhập sản xuất XK, bao gồm cả phần nguyên liệu vật tư đã thay đổi mục đích sử dụng để bán vào thị trường nội địa.

Trên cơ sở khai báo thay đổi mục đích sử dụng đối với nguyên liệu, vật tư của ND trong tháng trước, các chứng từ DN xuất trình và nguyên tắc quyết toán nêu trên, cơ quan Hải quan thực hiện các quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Việc kiểm tra báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành.

N.Linh  ( Theo nguồn báo Hải Quan )

 

664 views