Hàng NK bị tịch thu, tiêu hủy được trả lại tiền thuế NK

(HQ Online)- Trường hợp hàng hóa NK chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan Hải quan, bị tịch thu, tiêu hủy thì tùy thuộc vào việc đã nộp thuế NK và thuế tiêu thụ đặc biệt cơ quan Hải quan sẽ không thu thuế hoặc trả lại tiền thuế đã nộp.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Sài gòn KVII, Cục Hải quan TP.HCM.

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM xử lý thuế đối với hàng NK bị tịch thu, tiêu hủy.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, hiện quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP, khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 2, Điều 3, Điều 8 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt đã quy định rất rõ việc xử lý thuế với trường hợp hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy.

Theo đó, trường hợp hàng hóa NK chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan Hải quan, chưa nộp thuế, bị tịch thu, tiêu hủy thì không phải nộp thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp hàng hóa NK chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan Hải quan, đã nộp thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt, bị tịch thu, tiêu hủy thì được trả lại tiền thuế NK đã nộp, tuy nhiên không được hoàn trả tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp theo quy định.

Hải Nam ( Nguồn Báo Hải Quan)

 

703 views