Hàng điện tử nhập khẩu do hàng bị lỗi (tái xuất sau khi nhập 5 tháng)

Công ty chúng tôi nhập khẩu hàng để kinh doanh. Vừa rồi chúng tôi có tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài một số lượng hàng điện tử nhập khẩu do hàng bị lỗi (tái xuất sau khi nhập 5 tháng). Đối chiếu với quy định tại thông tư 128/2013/TT-BTC thì trường hợp chúng tôi sẽ được xem xét hoàn thuế đã nộp khi nhập khẩu. Tuy nhiên khi chúng tôi tiến hành thủ tục xin hoàn thuế theo quy định thì cơ quan hải quan yêu cầu chúng tôi phải xuất trình được văn bản của Bộ tài chính cho ý kiến về trường hợp xin hoàn thuế của chúng tôi, trong khi hồ sơ hoàn thuế theo Điều 120 TT 128 không quy định phải có văn bản này. Xin hỏi trong trường hợp này yêu cầu của cơ quan hải quan có đúng quy định hay không, vì chúng tôi sợ rằng có một số văn bản quy định như vậy nhưng chúng tôi chưa biết. Rất mong nhận được sự hỗ trợ giải đáp của Quý cơ quan. Chúng tôi chân thành cảm ơn.
Trả lời:
Theo quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu đáp ứng điều kiện:

a.1) Hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu;

Trường hợp quá 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

a.2) Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam.

a.3) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thì phải có giấy thông báo kết quả giám định hàng hóa của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩm quyền giám định hàng hóa xuất nhập khẩu. Đối với số hàng hóa do phía nước ngoài gửi thay thế số lượng hàng hóa đã xuất trả nước ngoài thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định”. Hồ sơ hoàn thuế quy định tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng để kinh doanh nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài nếu thỏa mãn điều kiện hoàn thuế quy định tại Khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128 và hồ sơ đầy đủ theo quy định Điều 120 Thông tư này thì được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất. Đề nghị độc giả đối chiếu với quy định để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì gửi hồ sơ cụ thể về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

 

Văn bản liên quan: 128/2013/TT-BTC

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=87620

2993 views