Hàng chưa thông quan vẫn được hoàn thuế GTGT khi tái xuất

(HQ Online)- Trường hợp hàng hóa chưa được thông quan nhưng đã phải tái xuất toàn bộ lô hàng ra nước ngoài thì được cơ quan Hải quan hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu NK.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục hải quan quản lý hàng gia công, Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Công ty cổ phần Eco Việt Nam về đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT hàng NK đã tái xuất.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Khoản 21, Điều 4 Luật Hải quan thì “thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được NK, XK hoặc đặt dưới chế độ nghiệp vụ hải quan khác”.

Trường hợp Công ty cổ phần Eco Việt Nam NK máy đột, dập kim loại tốc độ cao theo tờ khai 10143469804/A11 ngày 1/6/2017 nhưng chưa được thông quan hàng hóa, nhưng sau đó đã phải tái xuất toàn bộ lô hàng ra nước ngoài thì được cơ quan Hải quan hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu NK theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại khoản 1 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Hải Nam  (Nguồn Báo Hải Quan)

 

764 views