Hải quan đề xuất trường hợp máy móc cũ không áp dụng quy chuẩn tại Thông tư 23

(HQ Online)-Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng chỉ di chuyển giữa các đối tượng trong lãnh thổ Việt Nam hoặc từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan chờ làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài thì không phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BHKCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Đó là đề xuất của Tổng cục Hải quan nhằm tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Theo phản ánh của một số DN hoạt động trong lĩnh vực gia công hàng hóa xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, khi thực hiện các hợp đồng gia công, thông thường máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thực hiện hợp đồng gia công sẽ do phía đối tác nước ngoài cho các DN gia công tại Việt Nam thuê, mượn. Sau khi kết thúc hợp đồng gia công hoặc hợp đồng gia công hết hiệu lực, phía đối tác nước ngoài sẽ chỉ định cho các DN gia công tại Việt Nam làm thủ tục chuyển giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuê, mượn sang hợp đồng gia công khác hoặc cho, biếu, tặng cho chính các DN gia công tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC, các trường hợp này, DN gia công tại Việt Nam phải mở tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc tạm nhập khẩu mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Đối chiếu quy định tại Điều 1 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN thì máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải đáp ứng các tiêu chí nhập khẩu quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các DN, việc có Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị là không thể vì việc mua bán giữa nhà sản xuất và đối tác nước ngoài thuê gia công đã thực hiện được thời gian dài trước đó. Ngoài ra, các tổ chức giám định được chỉ định cũng không thực hiện được do các thiết bị này tại Việt Nam không sản xuất và không xác định được Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam…

Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan, về bản chất hàng hóa trên đều là máy móc, thiết bị đã được nhập khẩu, đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ trước và hoạt động, sử dụng trong một khoảng thời gian dài (để thực hiện hợp đồng gia công); bên cạnh đó, việc chuyển giao máy móc, thiết bị theo hình thức chuyển giao từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác hoặc việc nhận từ phía đối tác nước ngoài theo hình thức cho, tặng, về bản chất hàng hóa chỉ di chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, không đưa ra, đưa vào lãnh thổ.

Do vậy, để tạo thuận lợi cho DN, Tổng cục Hải quan đang kiến nghị Bộ Khoa và Công nghệ, chỉ thực hiện kiểm tra, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu lần đầu từ nước ngoài vào Việt Nam. Các trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng chỉ di chuyển giữa các đối tượng trong lãnh thổ Việt Nam (như máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được chuyển giao từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác hoặc việc nhập từ phía đối tác nước ngoài theo hình thức cho, biếu, tặng… máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các DN chế xuất hoặc DN trong khu phi thuế quan mua từ các DN bán hàng tại nội địa) hoặc hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan chờ làm thủ tục XK ra nước ngoài thì không phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN.

N.Linh

 

1219 views