Hải quan căn cứ giấy phép của UBND tỉnh để giải quyết thủ tục XK vôi, đôlômit

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố để phối hợp quản lý, giải quyết thủ tục hải quan XK đá vôi, đôlômit để nung vôi được phép XK.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với trường hợp đã được UBND tỉnh, thành phố cấp phép khai thác đá vôi, đôlômit thì cơ quan Hải quan căn cứ Giấy phép này đề giải quyết thủ tục hải quan XK vôi, đôlômit nung theo đúng quy định.

Đối với trường hợp UBND tỉnh, thành phố thu hồi Giấy phép khai thác đá vôi, đôlômit, Tổng cục Hải quan đề nghị UBND tỉnh, thành phố kịp thời thông báo cho cơ quan Hải quan để biết, xử lý.

Liên quan đến vấn đề khai thác đá vôi, trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn về việc khai thác đá, thu hồi đá vôi, đôlômit để nung vôi XK.

Trong hướng dẫn gửi UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Giấy phép khai thác đá vôi, đolômit theo quy định để nung vôi được phép XK gồm: Giấy phép khai thác đá vôi, đolômit do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp để sản xuất vôi công nghiệp.

Giấy phép khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép khai thác đá vôi, đôlômit tại các khu vực được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Quyết định cho phép khai thác để thu hồi đá vôi, đôlômit trong khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường do UBND cấp tỉnh cấp phép, sau khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận.

Trong công văn gửi Tổng cục Hải quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về việc cấp phép khai thác của UBND cấp tỉnh. Cụ thể: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản không phải khoanh định khu vực phân tán, nhỏ lẻ trước khi cấp giấy phép thăm dò, khai thác.

Đối với khoáng sản khác (trong đó có đá vôi, đôlômit sản xuất vôi công nghiệp, UBND cấp tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.

Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ áp dụng trong trường hợp khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit để sản xuất vôi công nghiệp tại các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015.

N.Linh (Theo nguon bao hai quan )

 

1035 views